doc. PhDr. Xénia Rovná, CSc

Spracoval: Doc. PhDr. Gajdoš Anton, DrSc.

Stranky historie

 • Chválny Július
 • Daniš Ferdinand
 • Foto muzi
 • Foto zeny
 • Gajdoš Ján
 • Inter 1979
 • Kornoš Ladislav
 • Macháčková Gita
 • Rovná Xénia
 • Severíny štefan
 • TJ Slavoj Vinohrady
      Bratislava
 • Tokyo 1964
 • Zachar Andrej


 • gymnastics books Books
  DVDs
  Videos


  gymsupply.com


  Xénia Rovná Pani Doc. PhDr. Xénia Rovná, CSc. rodená Ciera sa 20. septembra 2009 dožíva významného životného jubilea - 80 rokov.

    Narodila sa v Slovenskom Pravne. V roku 1953 sa vydala za Miroslava Rovného,vynikajúceho športovca, telovýchovného vedca a trénera,ktorý dlhé roky pôsobil na FTVŠ UK v Bratislave.

    Pani Xénia maturovala na gymnáziu v Kremnici v r. 1949. Už tu pocas štúdia sa venovala športu a to najma športovej gymnastike, kde bola clenkou TJ Sokol Kremnica.

    Na zaciatku 50-tych rokov min. storocia patrila medzi najlepšie pretekárky na Slovensku. V r. 1952 získala II.VT a na majstrovstvách Slovenska v r. 1953 obsadila 2. miesto. V rokoch 1953-54 bola zaradená do širšej nominácie reprezentacného družstva CSR na MS a OH v Ríme. V r. 1955 na pretekoch v Prahe získala I. VT žien a v tom istom roku ukoncila a svoju gymnastickú cinnost. Popri gymnastike sa pani Xénia venovala aj dalším druhom športu a to atletike-vrh gulou a hod diskom, hádzanej, no a najma volejbalu a to už v Kremnici a v r. 1952 bola pozvaná na sústredenie reprezentantiek CSR na MS v Mskve. Hrala vynikajúco a dlhé roky a to v r. 1950- 1968 I. ligu žien a v družstve Slávia UK Bratislava 1966 - 1968 získala titul majstra CSSR, co bol velký úspech slovenského volejbalu a to pod vedením jej manžela doc. M. Rovného. V r. 1954 bola clenkou reprez. družstva CSR volejbalistiek na XII. Svet. letnej univerziáde v Budapešti. Bola clenkou družstva Slávie UK ,ktoré sútažilo v PVP, ako hrácka hrala: Turecku, ZSSR, Izraeli, Portugalsku ai.

  Trenerska cinnost

    V športovej gymnastike nadalej pôsobila ako trenerka:
  ◊ 1956 - 1959 trénerka žiacok a dorasteniek v oddiele Slávia VŠ
  ◊ 1968 - 1970 trénerka žien v oddiele Slávia VŠ
  ◊ 1951 Viedla kurzy trénerov a krajských inšpektorov

  Cvicitelska cinnost

  ◊ 1952 - 1955 Cvicitelka žien v oddiele všestrannej prípravy Slávia pedagóg
  ◊ 1955 - 1957 Cvicitelka žiacok v oddiele všestrannej prípravy Slávia pedagóg
  ◊ 1986 - 1996 Cvicitelka žien ZRTV Slávia UK
  ◊ 1990 - 1994 Cvicitelka žien pri MNV Badan

  Rozhodcovská cinnost:

  ◊ 1953 - 1975 Rozhodkyna športovej .gymnastiky
  ◊ 1975 - 1980 Medzinárodná rozhodkyna - rozhodovala v mnohých krajinách: USA, NSR, PLR, BLR ai.
  Bola aktívnou, vedeckou pozorovatelkou na MS v športovej gymnastike v Lublane 1970, MS Varna 1974, v Budapešti 1983, na OH 1972 a výsledky z týchto pozorovaní odovzdávala svojim študentom na FTVS UK a trénerom.
  Xénia Rovná a Lubica Krasna

  Pedagogicka cinnost

  ◊ 1952 - 1956 Pôsobila na Ústave telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave ako asistentka
  ◊ 1956 - 1957 na KTV Vysokej školy pedagogickej v Bratislave ako odborna asistentka
  ◊ 1959 - 1989 na ITVŠ a pozdejšie na FTVŠ UK ako docentka
  ◊ 1981 - 1989 bola vedúou Katedry teórie a didaktiky gymnastiky
  ◊ V roku 1969 získala titul kanddatky pedagogockych vied - CSc.
  ◊ V roku 1970 získala titul doktorky filozofie - PhDr.
  ◊ V roku 1978 bola menovana docentkou pre odbor Teória a metodika telesesnej výchovy

  Vedecká cinnost

  Vo svojej vedeckej práci sa zamerala na skúmanie rovnováhy u dievcat a na zefektívnenie ucebných osnov na gymnáziách a inych skolach

  Vyznamenania:

  ◊ 1968 - Majster športu
  ◊ 1975 - Vzorná ucitelka
  ◊ 1970 - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj csl. tel. výchovy III. stupna ◊ 1979 - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj csl. tel. výchovy II. stupna ◊ 1984 - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj csl. tel. výchovy I. stupna ◊ Cestné uznanie Za zásluhy o rozvoj ŠG 1962 - 1982 ◊ 1985 - Pamatná medaila za zásluhy o CSS´85 ( Vecery družby)
  ◊ 1986 - Zaslúžilý pracovník rezortu školstva
  ◊ 1987 - Vzorný cvicitel

  Ine funkcie

  ◊ od roku 1977 clenka Pedagogickej komisie FTVŠ UK pre Študia popri zamestnani
  ◊ 1980 - 1988 clenka Vedeckej rady FTVŠ UK
  ◊ od roku 1979 clenka Skúšobnej komisie FTVŠ UK pre štátne záverecne skúšky
  ◊ predsednícka poroty pre Phybpové skladby Spartakiádnej komisie
  ◊ 1975 - 1982 clenka Odbornej komisie Ministerstva školstva pre tvorbu ucebných osnov telesnej výchovy pre stredné školy

    Pani Xénia Rovná mala bohatú publikacnú cinnost. Napísala množstvo odborných a vedeckých prác, ktoré slúžili rozvoju telesnej výchovy a športu v celej CSSR.
    Vychovala mnoho študentiek, uciteliek telesnej výchovy, ktoré pokracujú v jej diele.

  Pani Xénia Rovná v súcasnosti žije na rodicovskom dome v dedinke Badan pri Banskej Štiavnici.

    Za všetku, mnohostrannú cinnost, ktorú Xénicka vykonala jej dakujú mnohí žiaci a aj ja osobne k významnému jubiliu prajem vela zdravia a dalších slnencných, štastných dní.

  Doc. Dr.A. Gajdoš,DrSc.
  Xénia Rovná športova gymnastika
  Druzstvo gymnastiek - Xénia Rovná

  Home       Webmaster       To top