100 ročnica JÁNA GAJDOŠA

Spracoval: Doc. PhDr. Gajdoš Anton, DrSc.


Stranky historie

 • Chválny Július
 • Daniš Ferdinand
 • Foto muzi
 • Foto zeny
 • Gajdoš Ján
 • Inter 1979
 • Kornoš Ladislav
 • Macháčková Gita
 • Rovná Xénia
 • Severíny štefan
 • TJ Slavoj Vinohrady
      Bratislava
 • Tokyo 1964
 • Zachar Andrej


 • Jan Gajdoš gymnastika Slovensko   Ján Gajdoš patril k významným pedagógom, trénerom a telovýchovným pracovníkom na východnom Slovensku v 2. polovici 20. storocia.

    Narodil sa 14.11.1907 v Nižnej Jablonke okr. Humenné, kde jeho rodičia sa venovali polnohospodárstvu.

    Základnú školu navštevoval v rodnej obci – Nižnej Jablonke a v Nechvalovej Polianke. Od roku 1919 navštevoval strednú školu a učitelský ústav v Prešov. Štúdium úspešne ukončil v roku 1928. Už na tomto ústave sa venoval okrem divadelníctva, spevokolu aj telovýchovnej činnosti a to najmä atletike – vrh gulou, hod diskom, strelbe a základom gymnastiky – cvičeniu na náradí. V roku 1926 sa zúčastnil atletických pretekov Východné Slovensko – Podkarpatská Rus, na ktorých vyhral vrh gulou a hod diskom.
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Rodný dom v Nižnej Jablonke
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Otec Jána Gajdoša, taktiež menom Ján
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko   Po završení štúdia na učitelskom ústave nastúpil na vojenskú základnú službu a to v Olomouci, Znojme a Brne v r. 1928-1930. I tu sa venoval aktívnej športovej činnosti.

    Svoju pedagogickú činnost začal ako učitel na základnej škole v Nechvalovej Polianke a to 1. apríla 1930 a tu pôsobil až do 30. septembra 1933. Ako sám spomína, pre deti zakúpil prvú futbalovú loptu a školáci s radostou vnikali do tajov futbalového majstrovstva. V zime zakúpil od miestneho obchodníka prvé lyže a po večeroch sa sám učil lyžovat a potom samozrejme a svojich školákoch. Táto športová činnost sa zalúbila aj rodicom a tí sami začali zhotovovat lyže pre svoje deti a pre seba. Tak počas zimných mesiacov športovala takmer celá dedina.
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko   V roku 1932 sa oženil s ucitelkou pôsobiacou v Nižnej Jablonke a to Máriou Ortutayovou.

    V letných mesiacoch sa prestahovali na Podkarpatskú Rus (terajšia Ukrajina) a spolocne pôsobili v nasledujúcich dedinách na tamojších ludových školách:

  Černohlava1.X.1933 - 31.6.1937
  Poroškov1.9.1937 – 30.11.1938
  Turna Remety  1.12.1938 – 3.4.1939
  Poroškov4.4.1939 – 16.5.1939
  Dubrinič17.5.1939 – 31.6.1945
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Škola v Dubrinici, 1939 - 1945
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Ján Gajdoš
  Vzhladom na nové vzniknuté povojnové usporiadanie Ján Gajdoš s rodinou sa vrátil do rodnej obce – Nižnej Jablonky a zacal pôsobit spolu s manželkou na štátnej ludovej škole a to od 1.9.1945 do 10.5.1950
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Pohlad na školu v Nižnej Jablonke zpredu aj zozadu
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  V roku 1950 boli obidvaja nespravodlivo daní do tzv. výroby, t.j. prepustení z ucitelskej služby a museli sa vystahovat spolu so svojimi 6 detmi z dediny… Celá 8-clenná rodina sa prestahovala k príbuzným do Petroviec nad Laborcom pri Michalovciach.

  Dom v Petrovciach nad Laborcom, 1950–1954
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko Jánovi Gajdošovi sa podarilo zamestnat ako robotník v nasledujúcich podnikoch v Michalovciach:

  Štátne lesy11.5.1950 – 30.6.1950
  Rolnícke spotrebné družstvo1.7.1950 – 14.2.1951
  Štátne lesy15.2.1951 – 30.9.1951
  Z roku 1953 na fotke zlava:
  Margita, otec, Mária,
  Pavel, mama, Ján,
  Klára, Anton
  Po tomto nepriaznivom období, ucitel Gajdoš dostal znovu povolenie vykonávat ucitelské povolanie a jeho ucitelská dráha sa opät zacala na:

  Meštanská škola v Michalovciach
  1.10.1951–31.8.1954

  Národná škola Petrovce nad Laborcom
  1.9.1954–31.8.1962

  Základná škola v Košiciach
  1.9.1962–31.12.1972
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Národná škola Petrovce nad Laborcom
  V Michalovciach bol spoluzakladatelom a trénerom športovej gymnastiky Športovej školy dorastu a mládeže a to v roku 1953. Tu vychovával budúcich vynikajúcich športovcov – gymnastov, medzi ktorých patrili najmä jeho synovia Pavel (vlavo), ktorý v dalších rokoch 1958-1966 bol úspešným ceskoslovenským reprezentantom a získal na MS 1958 a 1962 s družstvom CSSR bronzovú medailu a taktiež úspešne vystupoval na OH 1960 a 1964, další mladší syn Anton (vpravo) sa v roku 1960 stal absolútnym majstrom Slovenska v kategórii mužov.

  Pavel Gajdoš, Jan Gajdoš, Anton Gajdoš, gymnastika Slovensko

  Z dalších jeho zverencov, ktorí vyrástli v michalovskej škole to boli:

  Juraj Šamudovský
  Ivan Fedkovic
  Vladimír Pešta
  Štefan Jevcák
  Valer Orlovský
  Ján Mosorjak a další.

  Športovú gymnastiku so svojimi zverencami propagoval mnohokrát aj pocas futbalových prestávok.
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  Ján Gajdoš so svojimi mladými gymnastkami v Snine, 1954
  Pocas pôsobenia v Petrovciach nad Laborcom Ján Gajdoš okrem už spomínanej športovej cinnosti s mládežou velkú pozornost venoval aj kultúrnemu rozvoju obce. V každom roku nacvicoval divadelné hry, v ktorých úcinkovali najmä mladší obyvatelia obce a tieto hry sa hrali pri príležitosti vianocných sviatkov. S nacvicovanými hrami vystupovali aj v iných okolitých obciach. Bol aj aktívnym clenom súboru Zemplín.
  Jan Gajdoš gymnastika Slovensko
  So svojou dcérou Margitou, 1957
  Po prestahovaní sa do Košíc Ján Gajdoš sa s plnou silou venoval najmä funkcionárskej cinnosti a to na poste predsedu Východoslovenskej sekcie športovej gymnastiky, kde odovzdával všetky svoje sily a vedomosti napredovaniu športovej gymnasti vo vtedajšom Východoslovenskom kraji.
  S manželkou Máriou vychovali 6 detí. I v pokrocilom veku sa Ján Gajdoš nepretržite zaujímal najmä o športové dianie doma a vo svete. Nesmierne mal rád svoju rodnú obec - Nižnú Jablonku, ktorú casto navštevoval a pri svojej návšteve 3.decembra 1985 aj tam náhle skončil svoju pozemskú pút.


  Mate historicke gymnasticke fotografie alebo spomienky na gymnasticke udalosti a osobnosti zo Slovenska?
  Poslite ich emalom webmastrovi  Home       Webmaster       To top