Július Chválny

Spracoval: Doc. PhDr. Gajdoš Anton, DrSc.


Stranky historie

 • Chválny Július
 • Daniš Ferdinand
 • Foto muzi
 • Foto zeny
 • Gajdoš Ján
 • Inter 1979
 • Kornoš Ladislav
 • Macháčková Gita
 • Rovná Xénia
 • Severíny štefan
 • TJ Slavoj Vinohrady
      Bratislava
 • Tokyo 1964
 • Zachar Andrej


 • Slovensky gymnasticky trener a telovychovny funkcionar Július Chválny

  Július Chválny

  nar. 10.2. 1927
  Topolcany    Už odmalicka sa venoval rôznym druhom športu v Topolcanoch, predovšetkým však ho uchvátilo cvicenie na náradí a to v miestnom Sokole.

    Sám sa zúcastnoval gymnastických pretekov a to už pred 2.svetovou vojnou a po skoncení svojej aktívnej športovej cinnosti sa stal aj nácelníkom Sokola v Topolcanoch. Venoval sa tu už aj ako tréner dalším nadšencom športovej gymnastiky.
  V r. 1950-53 bol okresných telovýchovným inšpektorom v Topolcanoch. Po príchode do Bratislavy v r. 1953 sa stáva prvým sekretárom Sekcie športovej gymnastiky pri SÚV TVŠ. Popri tejto zodpovednej funcii sa venoval aj ako tréner mladým gymnastom a najma gymnastkám, ktorí boli zaradení do Športovej školy dorastu a mládeže v Bratislave. Trénoval ich predovšetkým v telocvicni na Sokolskej ulici v Bratislave, kde bola najvacšia gymnastická základna. Pod jeho vedením v 50-tych rokoch gymnastky patrili medzi najlepšie pretekárky na Slovensku. Boli to napr.:

 • Xénia Cierná-Rovná
 • ,
 • Milada Hobzová-Nedavašková
 • ,
 • Margita Cincárová-Machácková
 • atd.

  Július Chválny bol i rozhodcom I. triedy.

 • V r. 1957-62 bol tajomníkom SÚV CSZTV v Bratislave.

 • V r. 1960 absolvoval vysokoškolské štúium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

 • V r. 1962-82 bol podpredsedom ÚV CSZTV v Prahe, kde mal na starosti najma ekonomický úsek na poli telovýchovy a športu.


 •   Bol jedným z hlavných organizátrov cs.spartakiád, predseda štábu spartakiády v r. 1966 a 1975 ako aj prípravného štábu spartakiády 1980.

 • Od r. 1973 bol dhorocným predsedom Zvazu základnej a rekreacnej telesnej výchovy CSZTV.

 • V r. 1977 bol predsedom organizacného výboru majstrovstiev Európy v športovej gymnastike žien v Prahe.

 • Po roku 1982 pôsobil v Bratislave v rôznych funkciách /Vydavatelstvo Šport ai./

 • Za svoju dlhorocnú prácu najma na úseku telovýchovy a športu bol vyznamenaný :
  Za vynikajúcu prácu - 1955
  Za zásluhy o rozvoj cs.telesnej výchovy a športu I.st.- 1972
  Rad práce - 1975
  Tyršova medaila - 1977 ai.

  V súcasnosti žije s manželkou v Bratislave

  Július Chválny ako tréner gymnastiek Bratislavy v r. 1954
  Július Chválny ako tréner gymnastiek Bratislavy v r. 1954
  (žial mena gymnastiek na obrazku nepozname, radi ich doplnime, ak ich poslete webmastrovi)  Július Chválny ako tréner gymnastiek Bratislavy v r. 1954
  17.5. - 23. 5. 1954
  Sústredenie najlepších gymnastov a gymnastiek Slovenska pred majstrovstvami CSR
  celkový pocet bol 33 cvicencov.

  Vedenie sústredenia:
  Samuel Gájer - družstvo mužov - 5. zlava v stoji
  Vojtech Šesták - družstvo žien - 1. zlava v stoji - v teplákoch
  V. Glivický - družstvo žien - 3. sprava v stoji
  Július Chválny - družstvo dorasteniek- 1. sprava v stoji
  Cyril Pospíšek - družstvo dorastencov - 2. sprava v stoji

  Co si ja pamatám z týchto cvicencov:
  V hornom rade - gymnasti - zlava: Stanislav Bánsky, Juraj Šamudovský, Jozef Nagy, S.Gájer, Rudolf Szekely, Ivan Fedkovic, Juras
  V strednom rade - gymnastky: zlava 3. je Xénia Cierna-Rovná , 8. zlava Margita Cinacarová-Machácková, vedla nej - Milada Honbzová-Nedavašková, .... Eva Vašková-Krajnáková
  Spodný rad v drepe zlava: Július Bartošík - 1. zlava

  (Ak viete doplnit mena dalsich poslite ich webmastrovi)  Július Chválny ako tréner gymnastiek Bratislavy v r. 1954 Július Chválny ako tréner gymnastiek Bratislavy v r. 1954

  Vlavo:
  Cvicenie na brádlách s nerovnakou vyskou žrdí - cvicí M. Cincárová-Machácková - tréner J.Chválny na štadione Slovan Bratislava - oslavy 10. výrocia Slov.nár. povstania SNP

  Vpravo:
  J.Chválny s družstvom gymnastiek Bratislavy vo Vinohradskej telocvicni:
  1. zlava Milka Oravcová-Fialová, 4. zlava Gita Gurtlerová  Július Chválny ako tréner gymnastiek Bratislavy v r. 1954
  V roku 1967 Chválny s cvicencami na Svetovej výstave Expo v Montreale

  Zlava: Chrappová-Frimmelová, Jozef Mikula, Jela Marková Labudová, J.Chválny, ??? Vladimír Pláteník, ???  Chcete doplnit tuto stranku? Mate historicke gymnasticke fotografie alebo spomienky na gymnasticke udalosti a osobnosti zo Slovenska? Poslite ich emalom webmastrovi


  Poslite email ak chcete opravit alebo doplnit informacie a obrazky
       
  Google
  www Gymnastics.sk

  Copyright © 2004-2008 www.Gymnastics.sk Vsetky prava vyhradene