Forum gymnastics.sk
Čo páli Slovenskú gymnastiku


  Na webmajstra www.Gymnastics.sk sa obratil trener v sucasnosti najuspesnejsieho slovenskeho gymnastu Samuela Piaseckeho pan Martin Zvalo so ziadostou o publikovanie kopie listu zaslaneho predsedovi Slovenskej gymnastickej federacie panovi Janovi Novakovi. Webmajster sa rozhodol publikovat list po obrzani stanoviska predsedu SGF pana Jana Novaka k nemu. Upozornujeme ze sa jedna vyhradne o nazory ucastnikov polemiky a nie webmajstra www.Gymnastics.sk.
    Na podnet Ingrid Frncovej zo Ziliny dna 20. nov 2005 rozsirujeme diskusiu na vsetky problemy, ktore tazia sportovu gymnastiku na Slovensku. Ak sa chcete zapojit, poslite svoj prispevok emailom webmajstrovi

  Uverejnene prispevky:
2008 Mar 25 - List Gabriely Skalovej-Fašangovej

  Volám sa Gabriela Skalová - Fašangová a na vašu stránku ma upozornila moja dcéra, ktorá sa venuje hádzanej. Velmi ma potešilo, že sa zacalo otvorene hovorit o problémoch v športovej gymnastike na Slovensku, nakolko ich vidím aj ja, ako nestranný pozorovatel.
  Rada by som sa opýtala kompetentných, ci sa menia pravidlá vycestovania trénerov na vrcholné podujatia podla toho, ako to momentálne vyhovuje niektorým klubom. Ako bývalá reprezentantka vtedajšej CSSR viem, že najlepšou alternatívou pre pretekárku je, aby mala pri sebe osobného trénera. Bohužial, v dobe, ked som cvicila ja, takáto výhoda neexistovala. Preco však na tieto ME môže vycestovat tréner zo zahranicia (Ruska) a na MS v r. 2003, ktoré sa konali v USA nebolo trénerovi Havrišcukovi (Ukrajina) umožnené vycestovat, napriek tomu, že v družstve SR mal 2 pretekárky (a dá sa povedat, že 3 - Mudráková) a pôsobil na Slovensku už 10 rokov?
  Ako vyplýva z listu verných fanúšikov, ktorý je uverejnený na tejto webovej stránke, cestujú aj pretekárky, ktoré si nesplnili nominacné kritériá. Zamyslite sa nad tým, ako sa asi cítia gymnasti a gymnastky, ktorí v minulosti nesplnili kritériá a museli ostat doma? Hovoríme vôbec o Slovenskej gymnastike?
  Dalej som smutná zo skutocnosti, že osobne p. predseda SGF na tohtorocnom seminári (ktorého úroven hodnotím ako velmi nízku) povedal, že na Slovensku máme cím dalej menej kvalitných trénerov a je dôležité zmenit to, no na druhej strane ide vzorom v tom, ako si ich sám nedokáže vážit a dlhé roky uprednostnuje (i platovo) trénerov zo zahranicia.
  Na seminári ma taktiež zaujala myšlienka kategorizovat gymnastické kluby. Najväcším paradoxom bolo, ked bol klub UMB B.Bystrica zaradený do I. kategórie a KŠG Detva o triedu nižšie. Neviem akou analýzou sa k tomuto nezmyslu dopracovali, kedže gymnasti z BB chodia pravidelne na tréningy do Detvy, kvôli nedostatocným tréningovým podmienkam. Ked som sa opýtala na dôvod takéhoto zaradenia, odpoved bola - nemáte kvalitného, profesionálneho trénera. Ak tréner, ktorý vychoval viacnásobné majsterky Slovensku nie je kvalitný, tak mali 100% pravdu. Bohužial, KŠG Detva nie je na tom tak dobre, aby si dovolil zamestnat trénera zo zahranicia za tažké peniaze.
  Na záver chcem povedat len tolko, že podla môjho názoru je gymnastická telocvicna v Detve, jednoznacne priestorovo najlepšou ženskou halou na Slovensku, s bohatou históriou i tradíciou a s mladou generáciou ludí, ktorí gymnastike rozumejú a vkladajú do nej svoje srdce. Myslím, že takých klubov je na Slovensku viacej a SGF by si ich mala zacat vážit a snažit sa im vychádzat v ústrety. V opacnom prípade si zacnem mysliet, že by sa SGF mala premenovat na TGF.

S pozdravom Gabriela Skalová - Fašangová - bývalá reprezentantka vtedajšej CSSR a clenka KŠG Detva
  Poslite odozvu    
2008 Mar 23 - List vernych gymnastickych fanusikov

Otázky pre všetkých, ktorým nie je lahostajná gymnastika.

 • Na základe akých nominacných kritérií cestujú pretekárky Paulicková, Karaindrosová a Reháková na ME? Pri jednej zo spomínaných pretekárok sa stáva pravidlom, že i pri nesplnení vopred zadaných nominacných kritérií, cestuje na všetky vrcholové podujatia.
 • Nie je to náhodou tým, že predseda zväzu je súcasne aj predseda klubu, v ktorom táto pretekárka pôsobí?
 • Nemali by sme sa zamysliet nad postom predsedu zväzu?
 • Je správne, že takúto funkciu vykonáva clovek, ktorý je súcasne aj predsedom KGŠ Slávia Trnava?
 • Nejedná sa o stret záujmov?
 • Nemôže sa stat, že z postu svojej funkcie preferuje záujmy svojho klubu nad záujmami Slovenskej gymnastiky?
 • Nemala by takúto dôležitú funkciu v športovej gymnastike zastávat neutrálna osoba?


 • Vážení priatelia gymnastiky a zdravého rozumu!!!

    Zamyslime sa a položme si otázky:
 • Co sa za posledných 10 rokov udialo s gymnastikou na Slovensku?
 • Kolko trénerov ostalo pri gymnastike?
 • Kolko pretekárov má ženská i mužská gymnastika?
 • Kolko z nich splna kritériá hodné reprezentácie?
 • Kolko máme platených trénerov na Slovensku?
 • Ako si vážime našich trénerov a trénerov z cudziny?
 • Akú clenskú základnu máme, aby sme z nej mohli vychovat reprezentantov?
 • Ako máme vybavené telocvicne na Slovensku?
 • Nie je náhodou zhodné císlo poctu clenov v organizáciách FIG a UEG s poctom všetkých našich reprezentantov?
 • Aké metodické materiály poskytujeme pre zacínajúcich trénerov?
 • Na akej úrovni prebiehajú každorocné semináre ? ........


 •   Myslíme si, že už dávno v Športovej gymnastike na Slovensku došlo k regresu a všetci sa hráme na slepých, alebo sa robíme, že sa nás to netýka.
    Omyl vážení! Všetci sa v tom vezieme spolu. Niektorí menej, iní viacej, ale všetci sme na tej istej lodi a tá lod sa s nami potápa.
    Otvorme si konecne oci a pokúsme sa spolocne o inováciu Slovenskej gymnastiky a zacnime od samého vrchu.
    V opacnom prípade sa môže stat, že o Slovenskej vrcholovej gymnastike sa budeme môct docítat už len z kroník a clánkov z novín, ktoré budú zapadané prachom.

  Dakujeme za venovanie pozornosti nášmu clánku a ci už ste si povedali áno alebo nie, dôležité je, že ste si ho precítali.

  Vaši verní fanúšikovia.
  (Nie je dôležité kto sme, dôležité je, aby sa toto posolstvo dozvedeli priaznivci ŠG na Slovensku.)

  Poznamka: webmaster ma k dispozicii meno autora prispevku, ale kedze si to tento nezela, tak ho neuverejnujeme
    Poslite odozvu    
  2008 Mar 23 - List Jany Gyurusiovej - matky, clenky, stáleho fanusika sportovej gymnastiky

    Po dlhšom uvažovaní som sa rozhodla predsa len zareagovat na list pána Zvala na stránke gymnastics zo dna 2. marca 2008 a na dianie v SGF a najmä na správanie prezidenta SGF pána Nováka. Reagujem na udalosti, ktoré zaprícinili odchod reprezentacnej trénerky Kataríny Krekánovej a tým pádom aj mojej dcéry, absolútnej majsterky Slovenska pre rok 2007, Viktórii Gyurusiovej.
    Moja dcéra po dvoch zlomeninách píštaly získala titul majsterky Slovenska v seniorkách i napriek tomu, že nikto už neveril, že bude vôbec pokracovat v gymnastike dalej. Trpezlivostou jej trénerky Kataríny Krekánovej a ctižiadostivostou mojej dcéry sa im podaril tento nádherný comeback gymnastiky a slovenská gymnastika získala dalšiu dobrú gymnastku do svojich radov. Napriek takémuto výsledku a úsiliu jej nebolo umožnené pokracovat vo svojej športovej kariére pod vedením svojej trénerky. I ked sa pán Novák vyjadril, že Viktória je len priemerná gymnastka, nechcel ju z KGŠ Slávia Trnava uvolnit. Osobne si myslím, že tieto veci sa mohli riešit inác a reprezentacné družstvo žien SR mohlo ostat zachované.
    K tomuto kroku, napísat na vašu stránku, ma presvedcilo správanie prezidenta SGF na MM SR v ŠA v Nových Zámkoch voci mne. Bolo to neprofesionálne a nevhodné správanie prezidenta SGF. Tak ako sa správal pocas dní Aerobic open, takisto sa správa pocas svojho funkcionárskeho obdobia (správa sa ako absolutistický monarcha, jeho rozhodnutia sú nemenné a jediné správne).
    Vzhladom na jeho prehlásenie, že menovaná bude uvolnená pokial podmienky v Detve budú adekvátne a podobné ako v KGŠ Slávia Trnava, tak bude o tom uvažovat (hoci v Trnave pred svedkami prehlásil, že pretekárka Gyurusiová je priemerná až podpriemerná gymnastka). Z tohto vyplýva, ako si tento funkcionár šliape po jazyku a prekrúca fakty podla svojej momentálnej potreby. Už dnes prehlasujem, že moja dcéra má v Detve lepšie podmienky na štúdium, na prostredie, stravu i samotný tréning ako mala v Trnave. V škole i v klube sa jej venujú zanietení ludia, ktorí to s nou myslia úprimne.
    Prezident SGF zastáva súcasne aj funkciu predsedu KGŠ Slávia Trnava a myslím si, že uvedené kumulované funkcie sú v rozpore záujmov SGF a prinášajú vela napätia vo vztahu k ostatným klubom.
    Z pozície rodica môžem cestne prehlásit, že pre gymnastky v KGŠ Slávia Trnava sa používa dvojitý meter. Podotýkam, že pri poslednej zlomenine holennej kosti mojej dcéry, SGF ani samotný klub neposkytlo ani morálnu podporu pri hladaní odborníka, ktorý by uvedenú operáciu realizoval. Lekársku pomoc som musela vyhladat sama (i výdaje s nou spojené) za pomoci dalších ludí. Nakoniec operáciu vykonal renomovaný profesor Mudr. Látal. Po konzultácii s odborníkmi, ktorí sa zúcastnili nárocnej operácie som sa dozvedela, že keby sa boli zodpovedne vykonali predchádzajúce vyšetrenia, nemuselo dôjst k danému stavu.
    Je na zamyslenie, že SGF torpéduje úsilie vlastných ludí, ktorým leží na srdci stav slovenskej gymnastiky.

  S pozdravom Jana Gyurusiová - matka, clenka, stála fanúšicka športovej gymnastiky
    Poslite odozvu    
  2008 Mar 23 - List Lubomira Ostrihona a Zuzany Krekanovej-Ostrihonovej

    Moje meno je Lubomír Ostrihon a som clenom výboru KŠG Detva. Venujem sa profesionálne volejbalu a ako aktívny hrác som už niekolko krát absolvoval hrácske prestupy riadené Slovenskou volejbalovou federáciou (SVF). V súcasnosti pôsobím vo francúzskej lige a z tohto dôvodu je so mnou aj moja manželka Zuzana Krekánová - Ostrihonová (v minulosti reprezentantka KŠG Detva), trénerka ŠG, bývalá predsednícka KŠG Detva.
    Napriek vzdialenosti, ktorá nás delí od Slovenska, gymnastika nám neostala lahostajná a prostredníctvom telefonátov a vašej ozaj dobrej webovej stránke, sledujeme dianie na slovenskej gymnastickej scéne.
    Prekvapilo ma zamietnutie registrácie pretekárok V. Gyurusiovej a M. Homolovej v KŠG Detva. Preco prekvapilo???

  1. Pri registrácii spomenutých pretekárok do KGŠ Slávia Trnava v minulosti, neboli potrebné žiadne oficiálne prestupy ani hostovania.
    V prípade KŠG Detva bola táto registrácia zamietnutá, napriek žiadostiam s uvedenými dôvodmi u oboch pretekárok, ktoré boli zaslané na KGŠ Slávia Trnava i na samotnú SGF.

  2. Tieto pretekárky nemajú žiadnu platnú písomnú zmluvu s KGŠ Slávia Trnava a nie je ani ich materským klubom. Na základe toho si myslím, že nie sú a ani nikdy neboli zaviazané sútažit výlucne za KGŠ Slávia Trnava. (I ked nie každý si to myslí.)

  3. Vychádzajúc z vlastných skúseností sa prestupy vykonávajú oficiálnou písomnou formou, na predpísaných tlacivách, ktoré by mali byt zakotvené v stanovách príslušného zväzu. Napr. vo volejbale ich nájdete na stránke www.svf.sk.

  4. Kedže volejbal nie je gymnastika a tieto informácie som márne hladal na stránkach SGF, musel som si odskocit do susedného Ceska, kde som na oficiálnej ceskej gymnastickej stránke všetky takéto tlacivá našiel a navyše tam nájdete aj presne stanovené pravidlá ohladne prestupov a hostovaní.

  5. Potešilo by ma, keby si kompetentní ludia v SGF pozreli stránku CGF a doplnili tú "našu" o oficiálne tlacivá prestupového poriadku aj s kompletnými informáciami ako prestupy možno legálne realizovat. Podotýkam, ak to nie je tajné!

  6. Na stránke SGF som sa dna 5.3.2008 dozvedel, že obom spomínaným pretekárkam bol umožnený prestup do KŠG Detva. Znovu podotýkam, bez písomnej formy na predpísaných oficiálnych tlacivách.
    Toto je dôvod, ktorý ma vedie k zamysleniu a k hladaniu odpovedi na otázku, kto a akým právom rozhoduje o kariére a dalšom pôsobení pretekárok v ŠG na Slovensku?

  7. Práve na základe týchto nejasností prišla slovenská gymnastika o dve pretekárky, ktoré chceli v kalendárnom roku 2008 reprezentovat Slovensko na domácich i zahranicných sútažiach, ale bohužial nebolo im to umožnené. Tým myslíme dôstojný a profesionálny prístup k riešeniu tejto skutocnosti, ktorá vznikla.

  Pýtam sa:
 • Darí sa Slovenskej gymnastike tak dobre, že si to SGF môže dovolit a podporovat kroky KGŠ Slávia Trnava?
 • Disponuje SGF s takým množstvom seniorských pretekárok, že sa môže len tak lahostajne vzdat dvoch z tých štyroch ktoré má?


 • Pri pocte špecializovaných gymnastických telocvicní na Slovensku, kvalitných trénerov a aktívnych pretekárok v ženskej zložke je to od SGF VELKÝ HAZARD !!!

  S pozdravom Lubomír Ostrihon, clen KŠG Detva a fanúšik ŠG.

  Dodatok Zuzany Krekanovej-Ostrihonovej:
    Tento list adresuje môj manžel, Lubomír Ostrihon a ja s jeho názormi plne súhlasím. Vašej webovej stránke sa chceme podakovat za jeho zverejnenie. Držíme vám palce pri jej tvorení a želáme vám všetko dobré.

  Zuzana a Lubo.
    Poslite odozvu    
  2008 Mar 15 - Otvoreny list Zuzany Krekánovej-Ostrihonovej

    Doteraz som robila všetko preto, aby som zachránila detviansku gymnastiku, ktorá vlastne funguje aj pre zväz a od SGF som sa nedockala ani takej malickosti, ako je slovko DAKUJEM. O to viac to potom cloveka mrzí, ked sa dozvie ako si dokážeme ocenit trénera, ktorý ešte na Slovensku nic nedokázal a pracuje s detmi, ktoré mu niekto celkom iný pripravil a ako dokážeme ocenit trénera nášho najlepšieho gymnastu, Samka Piaseckého, ktorý sa svojou technickou úrovnou môže skutocne porovnávat so svetovou špickou.
    Takto si vážime slovenských trénerov na Slovensku? Je to hanba SGF a vlastne aj nás všetkých, že to dopustíme. Matko, držíme ti palce, si vynikajúci tréner a to, co si dokázal v podmienkach, aké ti vytvoril zväz si zaslúži nás všetkých velký obdiv a obrovské dakujem. Už len vdaka tebe a Samovi sa vo svete vie, že u nás ešte stále funguje vrcholová gymnastika. Keby to bolo na tzv. diplomacii SGF (i ked cesty tomu napovedajú), tak už dávno u nás funguje len GpV.
    A chcem sa podakovat všetkým trénerom a trénerkam, ktori to ešte stále nevzdali a vdaka svojej zanietenosti a skutocne úprimnej lásky k tomuto športu sa snažia upliest z jedného úplne tenuckého vlásku, celý vrkoc. Ešte raz moja hlboká úcta a poklona vám všetkým.

  S pozdravom Zuzana Krekánová-Ostrihonová
  s manželom Lubomírom Ostrihonom, velkým fanúšikom gymnastiky.
    Poslite odozvu    
  2008 Mar 03 - Reakcia Martina Zvala na list Kataríny Krekánovej

  Dobrý den,
  Som castým citatelom stránky gymnastics.sk a nedá sa mi nereagovat na list Kataríny Krekánovej.

    Na poslednom Seminári trénerov, rozhodcov SGF 15-17. februára 2008, ale aj na mnohých iných zasadnutiach SGF sa velmi casto hovorí o probléme s vrcholovou športovou gymnastikou, o nedostatku detí, trénerov, casto konštatujeme aké množstvo kvalitných trénerov skoncilo s vrcholovou gymnastikou, prípadne odišlo do zahranicia. Vedenie SGF prirovnáva trénerov k "RODINNÉMU ZLATU", ktorých je na Slovensku skutocne už len pár a musíme si ich chránit, casto sa spomína "Revitalizácia gymnastického hnutia", hovorí sa o "Koncepcii rozvoja gymnastického hnutia na Slovensku" a výsledok - odchod dalšieho trénera z vrcholovej gymnastiky.

  Je smutné, že SGF nenašla spôsob, aby Katarína svoje rozhodnutie prehodnotila.
  Je tých pár bodov napísaných Katarínou skutocným dôvodom odchodu, alebo je v tom aj nieco iné?
  Nebolo toto rozhodnutie len výsledkom nahromadených problémov v SGF, zlých vztahov, nedocenenie si nárocnej práce trénerov?
  Chceme vôbec na Slovensku ešte VRCHOLOVÚ GYMNASTIKU?

  S pozdravom
  Martin Zvalo
    Poslite odozvu    
  2008 Feb 25 - List, ktorym sa Katarína Krekánová vzdava funkcie reprezentacnej trénerky

  Dobrý den, ahojte !

    Dávam na vedomie SGF a jej ostatným clenom, že k dnu 1.2.2008 sa vzdávam funkcie reprezentacnej trénerky žien. Dôvody, ktoré ma k tomuto rozhodnutiu viedli sú nasledovné :

  1. Dnom 31.12.2007 som ukoncila pracovný pomer na Športovom gymnáziu v Trnave a súcasne aj v KGŠ Slávia Trnava. Jedným z dôvodov môjho odchodu bolo odcestovanie trénerky Zuzany Ostihonovej-Krekánovej do Francúzska, ktorá dovtedy vykonávala prácu dobrovolnej trénerky v KŠG Detva. Od 1.1.2008 som ju v tejto pozícii nahradila a zároven som bola zvolená do funkcie predsedu KŠG Detva.


  2. Súcasný stav ženskej reprezentácii nevyžaduje funkciu reprezentacného trénera. Pod tento fakt sa podpísalo aj vedenie KGŠ Slávia Trnava, ktoré neumožnilo prestúpit seniorskej reprezentantke Viktórii Gyurusiovej do KŠG Detva i ked v minulosti napriek porušeniu stanov SGF prestupového poriadku, clánok 9 – Hlásenie prestupu, mohla bez problémov štartovat za KGŠ Slávia Trnava. Taktiež KGŠ Slávia Trnava neumožnil návrat pretekárke a reprezentantke Márii Homolovej, ktorá nikdy do KGŠ Slávia Trnava neprestúpila s oficiálnym súhlasom KŠG Detva. Materský klub dal len súhlas na hostovanie.


  3. SGF nemá vytýcenú žiadnu koncepciu optimálneho a efektívneho rozvoja reprezentácie SR ( žiackej, juniorskej, seniorskej ).


  4. Smutný fakt, že SGF podporila kroky KGŠ Slávia Trnava ma utvrdzuje v tom, že nie je v jej záujme zabezpecit stabilizáciu a rozvoj reprezentácie SR.


  5. Z titulu predsedkyne KŠG Detva mi vyplýva velké množstvo práce ( vrátit vrcholovú gymnastiku do Detvy, zlikvidovat dlžobu za energie cca 500.000,- Sk, obnova zastaralého a chýbajúceho náradia, nová koncepcia klubu, zhánanie sponzorstva, užšia spolupráca s klubom UMB Banská Bystrica ).


    I ked koncím prácu reprezentacnej trénerky, nadalej budem pracovat ako trénerka v KŠG Detva, kde sa zameriam na prácu s detmi a dalšími aktivitami spojenými s klubom. Všetkým, ktorí pracujú pre SGF a rozvoj gymnastiky na Slovensku, prajem pri plnení pracovných povinností vela tolerancie, pochopenia sa navzájom a úspechov z dobre odvedenej práce.

  S pozdravom

  Katarína Krekánová
    Poslite odozvu    
  2006 Nov 05 - Ziadost Martina Zvala a prizvanie na rokovanie VV SGF

  Martin Zvalo, Súľovská 54, 821 05 Bratislava

  VV SGF, prezident SGF
  Junácka 6
  832 80 Bratislava

  Bratislava 5. novembra 2006


  Vec: Opätovná žiadosť o prizvanie na VV SGF

      Dovoľujem si Vás opäť požiadať o prizvanie na najbližšie zasadnutie VV SGF, ktoré je naplánované na 8. 11. 2006, kde by som všetkým členom VV SGF chcel objasniť, že moje vzdanie sa postu “Reprezentačného trénera mužov“ z júna 2005 neznamená vzdanie sa práva reprezentovať a zúčastňovať sa na akciách poriadaných SGF, a že postoj VV SGF k tejto záležitosti je nesprávny.
      Rád by som v tej súvislosti poukázal na to, že na zasadnutí “Mimoriadnej Rady SGF“ zo dňa 13. 1. 2006 som sa k tejto záležitosti už vyjadril a taktiež, že som splnil U/3/06 z Mimoriadnej Rady SGF, takže pre prijatie uznesenia č. U/58/06VV SGF zo dňa 13. septembra 2006, v zmysle ktorého VV SGF naďalej rešpektuje vzdanie sa M. Zvala reprezentovať SGF a nesúhlasí s jeho nomináciou na akcie poriadané SGF, neexistovali žiadne dôvody; navyše namietam, že sa tak udialo v mojej neprítomnosti – napriek tomu, že som o prizvanie žiadal – čím podľa môjho názoru VV SGF porušil “Stanovy SGF článok 3, bod 3 – Práva členov SGF“, a to vo viacerých bodoch.
      Keďže tak VV SGF doposiaľ neurobil a neumožnil mi zúčastniť sa na jeho zasadnutí,  dovoľujem si tiež požiadať VV SGF o zaslanie písomného vysvetlenia, v čom spočíva rozdiel medzi mojou účasťou na Svetovom pohári v športovej gymnastike v Ghente 2006, sústredenia CTM v r. 2006, na ktoré som obdržal zo SGF pozvanie (dokonca aj po schválení horeuvedeného uznesenia) a akciami, na ktoré som VV SGF nebol - napriek odporúčaniu reprezentačného trénera – nominovaný práve z hore uvedeného dôvodu (SP Maribor, ME 2006, MS 2006, ...), pričom všetky vyššie spomenuté akcie boli organizované alebo zabezpečované Se SGF.
      Podľa môjho názoru je takéto selektívne a osobnými záujmami ovplyvňované uplatňovanie a priznávanie práva zúčastňovať sa na činnosti SGF prejavom zjavného zneužívania právomoci orgánov SGF, ktorým navyše – striktne vzaté – samotný VV SGF porušuje a nerešpektuje svoje vlastné rozhodnutia.
      Ďalej by som rád reagoval na druhú časť uznesenia U/58/06: “Se SGF vyzve M. Zvala, aby jeho návrhy na zlepšenie práce a spolupráce členov SGF zaslal písomne“.
      Dňa 11. septembra 2006 som žiadal VV SGF o možnosť zúčastniť sa VV SGF, kde som chcel odprezentovať VV SGF moje návrhy, žiaľ, toto mi nebolo umožnené, čím opäť VV SGF porušil Stanovy SGF.
      Keďže sa dôvodne obávam, že moje návrhy by mohli byť nesprávnou interpretáciou zneužité nie len v môj neprospech, ale aj v neprospech oddielu Slávia UK Bratislava (ako tomu bolo napr. v dôsledku ostatných vyjadrení p. Nováka, ktorý v hrubom rozpore so skutočnosťou zavádzal verejnosť svojim vyjadrením pre denník Šport o svojom „podiele“ na zabezpečení účasti Samuela Piaseckého na SP v Stuttgarte, ale tiež v dôsledku prijatia uznesenia VV SGF č. U/59/06, ktorým VV poveril M. Šiškovú vedením stránky SGF s právom úpravy jednotlivých článkov a komentárov“, čo náš oddiel považuje za hrubý zásah do práva na autorstvo a pokus o cenzúru, majúci za následok obmedzovanie práv členov SGF na uplatňovanie kritiky, názorov a návrhov podľa článku 3 bod 3 Stanov SGF).
      Napriek tomu výzvu VV SGF plním zaslaním okruhov problematiky, ktoré by mali byť v nasledovnom období upravené, a to v záujme zavedenia presne stanovených pravidiel a poriadku do činnosti SGF, prevencie pred svojvoľným výkonom právomoci orgánov  SGF a pred ich zneužívaním v neprospech členov SGF, ako aj v záujme zabezpečenia rozvoja športovej činnosti:

 • Verejné ospravedlnenie sa p. Nováka za poškodzovanie môjho dobrého mena a dobrej povesti Slávie UK Bratislava a vyvodenie zodpovednosti za výsledky finančnej a daňovej kontroly v súlade s ekonomickými smernicami SGF, s cieľom vytvoriť podmienky pre budúci konsolidovaný rozvoj činnosti SGF,
 • Revízia obsahu pracovnoprávnych vzťahov s vedením SGF, pracovníkmi sekretariátu, funkcionármi, trénermi a inými platenými členmi SGF,
 • Vytvorenie motivačného systému pre športovcov, trénerov a funkcionárov,
 • Stanoviť dlhodobé priority a ciele, ktorým bude podriadené financovanie ostatných činnosti SGF,
 • Stanovami a internými predpismi upresniť právomoci, postavenie a procesné normy a pravidlá postupov a konaní jednotlivých orgánov SGF, najmä s dôrazom na dekoncentráciu právomocí v prospech jednotlivých odborných sekcií (v rámci toho upresniť vzájomné postavenie a právomoci prezidenta, generálneho sekretára, VV, Rady a sekcií SGF a ich predsedov, kontrolnej komisie, a pod.)


 •     V súvislosti s týmito návrhmi podotýkam, že s rovnakými návrhmi sa už v marci 2006 obrátil predseda TJ Slávie UK Bratislava p. PaedDr. Znášik na p. Nováka, ktorý svojim odmietavým postojom a prejavením čo len minimálneho záujmu zmaril akúkoľvek možnosť rozumnej diskusie o našich pripomienkach.

     Preto žiadam, aby bola členom oddielu športovej gymnastiky umožnená podrobnejšia, ale hlavne osobná prezentácia našich vyššie uvedených návrhov.


  Martin Zvalo
    Poslite odozvu    
  Tlacova konferencia Oddielu SG TJ Slavia UK Bratislava 6. oktobra 2006

  Pre gymnastics.sk od Martina Zvala:
  Piasecký po úspechu v SP pravdepodobne zostane doma
    Bratislava 6. októbra (TASR) - Nedávny úspech slovenského športového gymnastu Samuela Piaseckého vyjadrený prekvapujúcim, ale velmi príjemným prvenstvom na bradlách a štvrtým miestom na hrazde v rámci Svetového pohára v slovinskom Maribore, (mimochodom marne by ste hladali informaciu o tomto nespornom uspechu slovenskej sportovej gymnastiky na oficialnej internetovej stranke SGF - poznamka webmastra) vzbudil necakanú reakciu. Úcast úspešného gymnastu na dalšej sútaži SP v Stuttgarte odvolal podla oznámenia zástupcov Piaseckého klubu Slávie UK i trénera reprezentácie Jozefa Konecného na piatkovej tlacovej konferencii sám prezident Slovenskej federácie športovej gymnastiky Ján Novák.
    Je to v rozpore so stanovami. Pochopitelne, zástupcov Slávie UK tento krok rozladil a oboznámili so situáciou zástupcov tlace. Do Mariboru nemohol na celú sútaž odcestovat tréner Jozef Konecný a s dôverou zveril S. Piaseckého do rúk jeho osobného trénera Martina Zvalu. "Trénujem Sama od jeho príchodu z Košíc do Bratislavy," pripomenul M. Zvalo. "Máme medzi sebou trvale najlepšie vztahy." Dôkazom toho je stále stúpajúci výkon a výborná forma Samuela Piaseckého a najmä jeho prvenstvo vo významnej sútaži akou je Svetový pohár na bradlách i hrazde.
    "Kedže v Stuttgarte nebude vystupovat Slovensko ako družstvo, považujem za správne, že tam so Samom bude jeho osobný tréner," vyhlásil Jozef Konecný, bývalý vynikajúci reprezentant CSFR a aktuálny tréner slovenskej reprezentácie.
    Odvolanie štartu S. Piaseckého v Stuttgarte a tým pravdepodobne otáznik nad dalšou sútažou SP v Glasgowe a v prípade dalších úspechov aj na finále v brazílskom Sao Paule je hrubým znemožnením známych princípov v individuálnom športe, že sa treba (ak sú dobré výsledky) prezentovat na vrcholných podujatiach. Že v dnoch 27. a 28. októbra S. Piasecký bude v Stuttgarte chýbat, je takisto porušením (pritom nejde o financnú záležitost) tohto dôležitého princípu.
    Vo vedení zväzu to teda škrípe. Žiadne osobné záujmy a pre verejnost neznáme nezhody by nemali znemožnit vzdialenú perspektívu, že po rokoch by mohlo mat Slovensko schopného športového gymnastu na OH 2008.

    Dovolujem si Vam oznamit, ze zrejme "tlacova konferencia TJ Slavie UK, oddiel sportovej gymnastiky" pohla so svedomim prezidenta SGF, ktory po vitazstve pretekara S. Piaseckeho na SP v Maribore, svojvolne porusil rozhodnutie a nominaciu Vykonneho vyboru SGF a zrusil start S. Piaseckeho na dalsom SP v Stuttgarte.
    Hned po tlacovej konferencii navrhol reperezentacny trener Jozef Konecny prezidentovi SGF Janovi Novakovi start Piaseckeho na SP na naklady TJ Slavia UK. Prezident SGF navrh Konecneho odmietol.
    Neskor sa prezident SGF telefonicky skontaktoval s predsedom GO Slavie UK Martinom Modlitbom a prekvapujuco suhlasil so startom Piaseckeho na Svetovych poharoch (Stuttgart, Glasgow) spolu s osobnym trenerom Zvalom na naklady TJ Slavie UK Bratislava.
  S uctou
  Martin Zvalo
  Rastislav Skirkanic Vzdanie sa funkcie 25. novembra 2005:

  Sekretariatu SGF
  clenom VV SGF
  clenom Sekcie SG-M

  VEC: Vzdanie sa funkcie.

    S okamzitou platnostou sa vzdavam funkcie predsedu sekcie SG-M. Dovodom takehoto mojho rozhodnutia su intrigy a pretvarka zo vsetkych moznych stran, ktore na cloveka v tejto funkcii mozu prichadzat do uvahy.
    Poslednymi kvapkami boli udalosti suvisiace s M-SR a medzinarodnymi pretekmi v Ostrave (byvala CEFTA cup). Zda sa mi priam neuveritelne, ze rozpis na M-SR v Bratislave bol uz niekolko mesiacov znamy a vsetko bolo v najlepsom poriadku. Na porade pred pretekmi nikto nepovie ani slovo a po pretekoch rovnako nie. O to vacsie prekvapenie bola pre mna ziadost jedneho z trenerov (za vydatnej pomoci jedneho clena sekretariatu SGF) – o anulovanie vysledkov z M-SR (finale), kde ako napr. jeden z dovodov uvadza, ze seniori boli iba z Bratislavy a tak nemozu mat finale ... Pravdepodobne si tento clovek doteraz nevsimol, ze seniori su uz niekolko rokov iba v Bratislave ... Je to o to smutnejsie, ze takyto list napise clovek, ktory ma na starosti vedenie juniorskeho useku, ktory nam urobil na spominanych medzinarodnych pretekoch taku hanbu, aku pravdepodobne Slovensko este nepamata. Samozrejme, ze anulovanie tychto vysledkov malo smerovat prave k prospechu tejto kategorie. Namiesto toho, aby sme boli radi, ze seniori podstatne zvysili uroven spolocneho finale s juniormi, ktori maju mimochodom navlas rovnake pravidla, idu sa niektory buchat do prs za medaily so znamkami 5 - 6-bodovymi. Vsetci vieme, ze juniorsky usek je kvalitativne na nizkej urovni, ale ked pretekari na medzinarodnej scene dostavaju znamky zacinajuce cislom 3, alebo 4 body, tak to uz asi nie je iba o pretekaroch. Nehovoriac o tom, ze tento isty clovek pred spominanymi pretekmi v Ostrave komunikoval poza chrbat osobneho trenera (bez jeho vedomia), resp. klubu s jednym z pretekarov o jeho ucasti na tychto pretekoch, mimochodom po viacdnovej pauze tohto pretekara bez cvicenia. Potom tento clovek chce, aby mu v Bratislave vychadzali v ustrety. Iste je, ze takymto sposobom sa moze rovnako ako to robi on dopracovat zo strany Bratislavy iba k ignorantstvu.
    Za ten cas, co som robil predsedu sekcie som musel pristupit k tolkym kompromisom, ze za cely svoj zbytok zivota by som ich tolko nenazbieral. Ale toto uz prekrocilo aj moje tolerantne hranice. A kedze nie som ochotny spolupracovat s takymito ludmi, rozhodol som sa, ze ako funkcionar v gymnastike koncim. To, ze ci sa budem po tychto udalostiach aj nadalej venovat gymnastike aspon ako rozhodca si este dobre po novom roku rozmyslim.

  V Bratislave dna 24.11.2005.
  Rastislav Skirkanic
  Odstupujuci predseda sekcie SG-M
  Hodnotenie MS - mužov v športovej gymnastike - Melbourne 2005

  Účastníci mužskej časti výpravy:
 • Rozhodca: Gabriel Varga
 • Pretekar: Samuel Piasecký
 • Tréner: Martin Zvalo

 •   Príprava na MS prebiehala štandardne, ale s väčšími organizačnými problémami, ktoré sa týkali ignoracie zo strany prezidenta SGF pri prihlasovaní pretekara na Svetové pohare, ktoré boli pred MS a boli výbornou previerkou a prípravou (viac o samotnom probléme som už informoval). Pripravovali sme sa v domacom prostredí v hale Interu Bratislava.
    Napriek spomínaným problémom sa Samuel Piasecký zúčastnil pred MS viacerých pretekov:
 • M-SR Bratislava
 • GP Brno
 • SP Stuttgart
 • SP Maribor

 • Samuel na všetkých spomenutých pretekoch cvičil tri naradia: prosté, bradla a hrazdu. Výsledky dosiahnuté na týchto pretekoch svedčia o tom, že príprava na MS bola dobra a naročné zostavy doplnené E a super E-tvarmi (zmena pravidiel - januar 2005) vedel zvladnuť, aj keď nie vždy na 100%.
    Cesta na MS prebehla bez problémov. Tréningy aj napriek dlhej ceste absolvoval Samuel v pohode a na naradiach pri prvkoch, častiach a zostavach nemal väčšie problémy. Na pódiovom tréningu mal najmä na hrazde menšie problémy (bola veľmi povolena), no chyby ktoré sa mu pri cvičení vyskytli sme úspešne riešili na nasledujúcich tréningoch.
  Preteky:
    Samo bol vylosovaný do prvého sledu, čo nebolo najvhodnejšie. Svoje cvičenie začal na bradlach, kde pri druhom CT super E spravil menší krok s rukou, čím sa mu zrušila väzba s nasledujúcim D prvkom a stratil 0,5 bodu. Jeho východzia znamka namiesto 10,0b. bola len z 9,50b. a výsledna 8,70b. Je to veľka škoda, pretože na predchadzajúcich pretekoch dosahoval na bradlach znamku 9,50b. (M-SR, GP Brno) a tato znamka ho realne mohla posunúť do prvej pätnastky.
 • Bradla: znamka 8,70b. miesto: 39 z 87 pretekarov
 •   Cvičenie na hrazde bolo až do prvej polovice takmer bez chyby, no potom pri E-tvare (Rybalkov) zle dohmatol pravou rukou a spadol. Zaver zostavy bol tiež výborný, no pad mu vzal 0,40b. za väzbu a 0,50b. za prerušenie, takže východzia znamka bola "len" z 9,50b a výsledna 8,60b. Bola to opäť veľka škoda, pretože cca. 2. týždne pred MS Samo na Svetovom pohari v Maribore zacvičil túto zostavu 2x po sebe (kvalifikacia a finale) a znamka sa blížila k 9,50b.
 • Hrazda: znamka 8,60b. miesto: 45 z 91 pretekarov

 •   Paradoxne na prostných, kde sme mali najmenšie ambície a výsledky na spomínaných pretekoch pred MS boli najslabšie, zacvičil Samo výbornú zostavu, kde znamkou 8,812 dosiahol najlepšie umiestnenie.
 • Prostné: znamka 8,812b. miesto: 24 z 85 pretekarov

 •   Celkovo hodnotím Samove cvičenie na MS ako priemerné. Je však výborné, že obsahom a východzími znamkami svojich zostav (najmä na bradlach a hrazde) sa vyrovna svetovej špičke. Žiaľ na MS ich nepredviedol tak, ako ich vie a ako ich zvladol na pretekoch pred MS.
    V druhej časti mojej spravy reagujem na žiadosť prezidenta SGF o písomné vysvetlenie, prečo Piasecký po pretekoch nespal v oficialnom hoteli.
  K uvedenému uvadzam nasledovné:
  Samuel mal so mnou dohodnuté, že môže spolu s českými pretekarmi absolvovať výlet do Melbourne, ale napriek tomu stravil večer po ťažkých pretekoch a naročnej príprave na hoteli s ostatnými gymnastami. Je nerealne, aby som dospelému 21 ročnému mužovi stanovoval po ukončení pretekov Čo? Kde? S kým? Kedy? Ako ma traviť dlho vytúžený voľný čas?
    Všetko ma svoje hranice, a preto si myslím, že neexistuje dôvod navrhovať akékoľvek disciplinarne riešenie. Nevidím na to žiadny realny dôvod.
    Zaverom ďakujem všetkým, ktorí boli zainteresovaní na organizačnom zabezpečení našho pobytu v Australii a rodinam, ktoré sa o nas vynikajúco postarali.
  Prajem Vam príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2006.

  S úctou
  Martin Zvalo
  V Bratislave 15. decembra 2005
  Informacie o diani v SGF od Martina Zvalu

  Važené damy, Važení pani
    Úvodom by sme chceli "zagratulovať" všetkým členom SGF k zvoleniu staro - nového prezidenta p. Novaka na ďalší Olympijsky cyklus.
    Za 13 rokov jeho "úspešnej prace" na poste prezidenta SGF z množstva úspešných klubov a telocviční po celom Slovensku, z cca 20 trénerov z povolania a množstva úspešných športovcov zostalo len zopar "fanatikov".
    Pýtate sa, kde sú mladí, ambiciózni tréneri a ich pretekari, ktorí chcú reprezentovať našu federaciu, Slovensko? Akú majú mladí ľudia motivaciu robiť toto povolanie, vychovavať mladých úspešných vrcholových športovcov v tomto krasnom športovom odvetví?
    Čo robí SGF? Na akých projektoch pracuje? Aka je koncepcia rozvoja vrcholového športu?
  Žiaľ od prezidenta SGF pri jeho príhovore okrem konštatovania, že nas je stale menej a menej, či už na strane trénerov a prirodzene aj na strane pretekarov sme sa viac nedozvedeli.
   Toto sme chceli počuť? Túto cestu sme si opäť vybrali?
    Myslíme si, že pri porovnaní Rozpočtu z roku 2002 až 2004 a planu na rok 2005 (oficialne tlačiva vydané SGF), najdeme veľmi rýchlo jednu z príčin, prečo je stav slovenskej gymnastiky takýto úbohý. Neprehliadnite, že aj z tak malých čiastok určených pre trénerov si dava odmeny sekretariat SGF.

  V tabuľke uvadzame odmeny určené trénerom
  RokRepre. družstvoCTMŠŠ StrediskoMTZ mladežeSpolu
  2002570 000 Sk
  (z toho sekretariat
  60 000,- Sk)
  400 000 Sk396 000 Sk 1 366 000 Sk
  2003540 000 Sk
  (z toho sekretariat
  50 000,- Sk)
  400 000 Sk400 000 Sk 1 340 000 Sk
  2004445 000 Sk415 000 Sk400 000 Sk100 000 Sk
  sekretariat
  1 360 000 Sk
  2005590 000 Sk160 000 Sk
  (z toho sekretariat 100 000,Sk)
   50 000 Sk
  sekretariat
  800 000 Sk


    Kde sú položky pre kluby, pre ich trénerov, ako im SGF pomaha? Akú majú motivaciu pracovať a dopĺňať reprezentaciu? Prečo berie nemalé prostriedky určené na odmeny trénerom sekretariat? (určite si veľmi dobre pamätate, ako pan prezident SGF radšej arogantne ukončil Valné zhromaždenie začiatkom r. 2003, aby sa vyhol odpovedi týkajúcej sa týchto odmien, mimochodom pre jeho predčasné ukončenie schôdze nebol schvalený rozpočet SGF, čo samozrejme pre prezidenta taktiež nebol žiadny problém, skôr naopak, veď už si zvykame, že peniaze rozdeľuje najradšej sam).
    Celé financovanie je neprehľadné a nejasné a jediní, ktorí vedia presne, čo je z ktorého rozpočtu, položky financované, sú prezident a generalna sekretarka SGF. Zainteresované oddiely dostavajú spravy, ktoré sú neprofesionalne a nekonkrétne, aby nebudili nedôveru v systéme čerpania, rozdeľovania a prideľovania prostriedkov zo SGF. Pritom žiadostí o sprehľadnenie a podrobnejšie rozpísanie jednotlivých položiek bolo veľa, žiaľ neúspešných.
    Jediným východiskom zo zlej finančnej politiky v odmeňovaní trénerov a klubov je uchyľovať sa k propagovaniu a k trénovaniu všeobecnej gymnastiky, čo je omnoho jednoduchšia praca a finančný efekt z nej je priaznivý.
    Dokonca aj SGF mimoriadne podporuje všeobecnú gymnastiku, viď. Rozpočet z roku 2004, kde klub všeobecnej gymnastiky "GK Dandy Bratislava" dostal dotaciu 360 000,-Sk. V roku 2005 sekcii VšG bola pridelena podobna čiastka na Festival v Nemecku, ktorého sa zúčastnili kluby GK Dandy Bratislava (predsedom klubu je Gener. sekretarka SGF pani Šiškova) a GK Slavia Trnava (predsedom klubu je prezident SGF pan Novak). O transparentnosti takýchto rozhodnutí potom samozrejme pochybujeme. A argument, že tieto peniaze boli účelovo viazané na akcie VšG neobstojí, pretože pri spravnom "lobbingu" p. Novaka na Ministerstve by podobna čiastka mohla byť využita na dôležitejšie veci, ktoré trapia nejednu telocvičňu, klub na Slovensku.
    Za povšimnutie stojí aj organizovanie GYM Festivalu v Trnave, na ktorý každoročne dostane p. Novak cca 200 000,-Sk. Je len veľmi zaujímavé, že Slovenské kluby, ktoré sú z roka na rok chudobnejšie, si všetky naklady spojené s účasťou na týchto pretekoch (musia sa zúčastniť, pretože sú to MM-SR) hradia sami a spomenuta čiastka sa použije na par zahraničných pretekarok. Zrejme aj toto je cesta, ktorou sa snaží vedenie SGF pomôcť Slovenským klubom.
    Ďalej by sme chceli upozorniť, že SGF, presnejšie povedané jej prezident, zakúpil koncom r. 2004 nové auto VW Sharan, ktorý nie je mikrobus pre športovcov, ako to z materialov vychadza, ale rodinný "van" (oficialny nazov výrobcu) a okrem toho vlastní aj staršie auto Škoda Felícia.
    Podľa najnovších informacii už VW Sharan nepatrí SGF, pretože začiatkom r. 2005 bol odcudzený panovi Novakovi z miesta jeho bydliska v Trnave - (zaražajúci je fakt, že SGF jednoducho zanedbala povinnosť služobné auto poistiť!), Škodu Felíciu SGF predala a kúpila ďalšie auto (zrejme investície do aut sú lepšie ako investovať do ľudí pre pracu v gymnastických športoch).
    Pri objeme finančných prostriedkov, ktoré sme mali na činnosť SGF na rok 2004 je zrejmé, že pri takýchto obrovských nakladoch na PHM, údržbu a ostatné naklady spojené s prevadzkou motorových vozidiel nie je možné uspokojiť opravnené požiadavky jednotlivých klubov, ktoré majú zaujem podieľať sa na výchove budúcich reprezentantov. SGF nie je ziskova organizacia, a preto si určite nemôžeme takéto naklady dovoliť. Okrem toho v budove, kde sídli SGF sídlia aj organizacie, ktoré sú najnavštevovanejšie zamestnancami SGF, preto nerozumieme, kde dokažu zamestnanci federacie (podľa Ekonomických smerníc môže používať služobné vozidlo prezident a generalna sekretarka) najazdiť také obrovské množstvo kilometrov, aké vykazujú. Na PHM v roku 2004 bolo spotrebovaných 86 813,-Sk, čo predstavuje pri priemernej spotrebe 7,5l na 100km a cene pohonných latok 33,-Sk (cena PHM v roku 2004) za 1 liter cca 2 923 km mesačne. Z tohto vznika otazka, či sa nepoužívajú služobné vozidla viac na súkromné účely, ako na účely pracovné?
    Za spomenutie stoja aj nasledujúce fakty:
  Naklady v roku 2004:
 • 56 554,-Sk = 4 714,-Sk mesačne za mobilné telefóny (2)

 • 42 132,-Sk = 3 511,-Sk mesačne na pevnú linku.

 •   Športova diplomacia: pred niekoľkými rokmi nas úspešne reprezentovali pan Kniežo, pani Rísova, ktora bola dokonca predsedníčkou Technickej komisie UEG, čo bol okrem jej osobného úspechu i veľký úspech SGF. Vtedy mala SGF obrovský problém zabezpečiť časť nakladov potrebných na ich účasť na zasadnutiach v týchto organoch európskej gymnastiky.
    Dnes je situacia úplne odlišna. Pri SGF vznikla "cestovna kancelaria". Pan prezident Novak a generalna sekretarka pani Šiškova cestujú na zasadnutia bez problémov a bez obav, či to zaťaží rozpočet. Naša "diplomacia" sa rozmaha, kým počet trénerov a športovcov, ktorí ju potrebujú, rýchlo klesa. Ročné naklady na "diplomaciu" predstavujú cca 200 000,-Sk. Nie je to prehnané, nebolo by rozumnejšie v dnešnej situaciu využiť tieto prostriedky efektívnejšie, na zvýšenie počtu profesionalnych trénerov (možno aj zo zahraničia), zlepšenie podmienok pre existujúcich trénerov, rozhodcov a zariadení, čo nam môže nasledne pomôcť vychovať nových reprezentantov?
    Ďalšou nejasnou oblasťou SGF je organizovanie školení a konferencií.
  V dnešnej podnikateľskej dobe neorganizujú takéto podujatia žiadne krajiny bez vízie profitu. Bolo by nemoralne púšťať sa do týchto akcií za predpokladu, že by to malo odčerpať z rozpočtu SGF prostriedky.
    Uznavame, že sekretariat stravi množstvo nadčasov pri organizacii týchto podujatí, za čo sme im samozrejme všetci vďační a pravom si zaslúžia finančnú odmenu, keďže pracovali nad ramec svojich povinností.
    Ale je minimalne na zamyslenie, prečo nevidíme nikde zverejnený hospodarsky výsledok z posledných akcií (Medzinarodné školenie rozhodkýň a letný medzinarodný kemp športového aerobiku) a všetky získané finančné prostriedky si ma rozdeliť sekretariat SGF.
    Z tohto môžeme predpokladať, že SGF vytvorila "úspešnú s.r.o.", ktora pod hlavičkou SGF rozbieha celkom slušný "biznis". Veľka škoda, že tieto prostriedky nemame k dispozícii na rozvoj gymnastických športov na Slovensku.

  Akcie organizované SGF
  AkciaZisk
  Kongres v r. 1998180 000,-Sk
  Interkontinentalne školenie ŠA v r. 199860 000,-Sk
  Interkontinentalne školenie Tramp. v r. 2001620 000,-Sk
  Interkontinentalne školenie ŠA v r. 2005
  Letný medzinarodný kemp ŠA v r. 2005
  ??????


    Povedzme si ešte par čísel. Pri ročnom rozpočte na rok 2004, kde SGF disponovala 9.447.100,-Sk, naklady na sekretariat predstavovali minimalne 3.383.009,-Sk, čo predstavuje 36%. Nie je možné to presne určiť, pretože vyúčtovania sú veľmi nejasné a nezrozumiteľné, takže je možné predpokladať, že tieto čísla sú ešte omnoho vyššie.

    Slúži vôbec sekretariat SGF nam "robotníkom" - športovcom, trénerom, rozhodcom gymnastiky, trampolíny, aerobiku ..., alebo my sme len nastrojom, aby sa par vybraných jedincov malo lepšie a mali zabezpečený trvalý pracovný pomer ("definitívu")???

    Nemyslíte si, že v dnešnej dobe sme schopní obsadiť najvyšší post SGF schopnejším manažérom, ktorý bude minimalne asertívny, schopný argumentovať a pravdivo zodpovedať všetky otazky, ktoré mu členovia hnutia kladú?
    Uvedomme si, že najdôležitejšie je najsť kandidata s manažérskym duchom, nie gymnastickou minulosťou. Nepotrebujeme, aby rozhodoval o všetkom, o športových, nominačných, metodických postupoch, ktoré sú schopní a kompetentní rozhodnúť členovia jednotlivých odborných sekcií.
    Na zaver si spomeňme na významných ľudí, ktorí vychovavali fantastických reprezentantov (E. Horkava, G. Pomšar, D. Bohňa, M. Solarova, I. Potiskova, S. Fiala, Ľ. Vargova, Ľ. Rísova, T. a M. Bohňa, A. Zachar, ... a mnohí ďalší, ktorých sme jednoducho kľudne nechali upadnúť do zabudnutia. Veď prave takýchto ľudí nie sme schopní najsť na inzerat, je potrebné mať mnohoročné cenné skúsenosti a mimoriadne schopnosti vychovavať reprezentantov. Je to skutočne naročna praca a úboho ohodnotena.
    Čo urobilo vedenie SGF preto, aby títo tréneri zostali a pracovali pre vrcholový šport, aké podmienky im vytvorilo, akú motivaciu im ponúklo, aby ich udržali - "zachranili". Čo ponúka vedenie SGF pre mladých, ambicióznych ľudí, ktorí majú chuť pracovať v gymnastických športoch (mnohí trénujú už v zahraničí)? Myslíme, že príhovor prezidenta SGF p. Novaka na Volebnom Valnom zhromaždení začiatkom tohto roku o stale zhoršujúcom sa stave v gymnastických športoch nebolo len to, čo sme chceli počuť a je to veľmi smutné, že po toľkých rokoch na tomto poste neponúkol žiadnu víziu, koncepciu, projekty do budúcnosti ako ďalej so SGF.
    Zamyslime sa, koľkých z nas súčasné vedenie SGF od tejto prace odradilo, znechutilo. Je to obrovska škoda.

    Nemyslíte si, že prišiel čas zmeniť koncepciu celého hnutia a vymeniť vedenie SGF? Čo nové - lepšie nam môže po viac ako 13. rokoch p. predseda na tomto poste ešte ponúknuť? Veď padame hlbšie a hlbšie a nikomu to nevadí?

  (pri triezvom úsudku o stave našej Federacie, o medziľudských vzťahoch, počtoch zaregistrovaných, výsledkoch, ... by zrejme malo vedenie SGF odstúpiť samé, žiaľ majú sa natoľko dobre, že potapajúca sa Federacia im zrejme nevadí).

  S úctou
  M. Zvalo a kol.
  V Bratislave 28. októbra 2005
  Radi privítame akékoľvek nazory, poznatky, navrhy, ... na www.gymnastics.sk
  Mimoriadne zasadnutie Rady SGF, 14.1.2006

  Uznesenia
  Rada na svojom zasadnuti sa zaoberala 2 otazkami:
  1. Informacia prezidenta SGF o priebeznych vysledkoch financnej kontroly
  2. Riesenie sucasnej situacie v SGF

  K uvedenym bodom prijala Rada nasledovne uznesenia:
  U/1
  Rada SGF berie na vedomie spravu o vysledkoch financnej kontroly MF SR prednesenu prezidentom SGF . Hlasovanie: za 29, proti 0, zdrzal sa 0
  U/2
  Rada SGF konstatuje, ze na zaklade anonimneho udania a nasledne vykonanej financnej kontroly Sprava kontroly nepreukazala pochybenie rozpoctovej discipliny SGF ani spreneverenie financnych prostriedkov.
  Hlasovanie: za 23, proti: 0,zdrzal sa: 4
  U/3
  Rada SGF vyzyva p. Zvala, aby svoje vyjadrenia na adresu SGF a jej prezidenta pisomne dementoval na vsetkych miestach, kde povodne vyjadrenia zaslal. Pokial takto ucini verejne ospravedlnenie, bude Rada SGF povazovat vec za doriesenu.
  Hlasovanie: za 23, proti:, zdrzal sa: 4
  U/4
  Rada SGF poveruje VV SGF spracovanim koncepcie rozvoja SGF.
  T: 30.6.2006
  Hlasovanie: za 29, proti: 0, zdrzal sa: 0
  U/5
  Rada SGF ziada preverit opravnenost startu S. Piaseckeho a jeho doprovodu na Svetovej Univeziade 2005
  Hlasovanie: za: 23, proti: 0, zdrzal sa: 0
  U/6
  Rada SGF poveruje Se SGF predlozenim cerpania rozpoctu na zasadnutiach rady SGF.
  Hlasovanie: za 23, proti: 0, zdrzal sa 0
  Upresenie Uznesenia z Mimoriadneho zasadnutia Rady SGF, 14.1.2006
  Ing. Tibor Bohna

  Ahoj Stano !
   Na rade predsedov som sa zucastnil aj ja za GK Elan Prievidza. Viem, ze si len sprostredkoval co Ti zaslali, ale zverejnene uznesenie na stranke www.gymnastics.sk nie je presne a to v tychto bodoch:
  U1
    Rada SGF berie na vedomie predbeznu spravu o vysledkoch financnej kom...
  U2
    ... predbezna sprava kontroly
  U3
    Toto ospravedlnenie az po doruceni konecnej spravy z financnej kontroly.
  U4
    ... koncepcia rozvoja SGF na roky 2008 az 2012
  U5
    toto uznesenie nebolo prijate jednohlasne. minimalne 2 sme hlasovali proti a aspon 2 sa zdrzali hlasovania
  Upresnenie Uznesenia z Mimoriadne zasadnutie Rady SGF, 14.1.2006

  V prilohe posielam opravy, na ktore poukazal T. Bohna. Vypadlo nam slovicko ”predbezne” a hlasovanie pri uzneseni c. 5 bolo naozaj aj s hlasmi proti a zdrzal sa. Bola to chyba pri prepise, za ktoru sa ospravedlnujem.
  Pri koncepcii rozvoja neboli blizsie udavane roky, vsetci sme predpokladali, ze koncepciabude vypracovana uz od roku 2006. Cakat do roku 2008 by bolo zbytocne.
  Tak isto pri uzneseni 3 – ospravedlnenie p. Zvala – pocas celej diskusie ani pri navrhu uznesenia nebol blizsie urceny termin ani podmienka ukoncenia kontroly, to znamena, ze plynie zakonna lehota od prijatia uznesenia.
  Zdravi
  Monika

  Uznesenia
  Rada na svojom zasadnuti sa zaoberala 2 otazkami:
  1. Informacia prezidenta SGF o priebeznych vysledkoch financnej kontroly
  2. Riesenie sucasnej situacie v SGF

  K uvedenym bodom prijala Rada nasledovne uznesenia:
  U/1
  Rada SGF berie na vedomie predbeznu spravu o vysledkoch financnej kontroly MF SR prednesenu prezidentom SGF . Hlasovanie: za 29, proti 0, zdrzal sa 0
  U/2
  Rada SGF konstatuje, ze na zaklade anonimneho udania a nasledne vykonanej financnej kontroly Sprava kontroly predbezne nepreukazala pochybenie rozpoctovej discipliny SGF ani spreneverenie financnych prostriedkov.
  Hlasovanie: za 23, proti: 0,zdrzal sa: 4
  U/3
  Rada SGF vyzyva p. Zvala, aby svoje vyjadrenia na adresu SGF a jej prezidenta pisomne dementoval na vsetkych miestach, kde povodne vyjadrenia zaslal. Pokial takto ucini verejne ospravedlnenie, bude Rada SGF povazovat vec za doriesenu.
  Hlasovanie: za 23, proti:, zdrzal sa: 4
  U/4
  Rada SGF poveruje VV SGF spracovanim koncepcie rozvoja SGF.
  T: 30.6.2006
  Hlasovanie: za 29, proti: 0, zdrzal sa: 0
  U/5
  Rada SGF ziada preverit opravnenost startu S. Piaseckeho a jeho doprovodu na Svetovej Univeziade 2005
  Hlasovanie: za: 23, proti: 2, zdrzal sa: 3
  U/6
  Rada SGF poveruje Se SGF predlozenim cerpania rozpoctu na zasadnutiach rady SGF.
  Hlasovanie: za 23, proti: 0, zdrzal sa 0
  Verejne ospravedlnenie
  Martin Zvalo, Bratislava 14. 4. 2006.

  Vazene damy, Vazeni pani,
   Rada Slovenskej gymnastickej federacie prijala na svojom mimoriadnom zasadnuti dna 14. 1. 2006 uznesenie c. U/3 nasledovneho znenia:
   "Rada SGF vyzyva p. Zvala, aby svoje vyjadrenia na adresu SGF a jej prezidenta pisomne dementoval na vsetkych miestach, kde povodne vyjadrenia zaslal. Pokial takto ucini verejne ospravedlnenie, bude Rada SGF povazovat vec za doriesenu."
   Nakolko respektujem Stanovy SGF a rozhodnutia jej organov, respektujuc aj vyssie uvedene uznesenie sa tymto v zaujme zmierliveho vyriesenia vzniknutej situacie verejne ospravedlnujem, hoci sa nedomnievam, ze by bolo potrebne nieco na mojich vyjadreniach korigovat a na mnohych skutocnostiach v nich uvedenych nadalej zotrvavam, kedze tieto vychadzali z oficialnych zdrojov SGF.
   Kedze vsak predmetne uznesenie povazujem za zmatocne, verejne vyzyvam Radu SGF, aby na svojom najblizsom zasadnuti prijala stanovisko k tomuto ospravedlneniu a aby upresnila poziadavku, ktore moje vyjadrenia je potrebne dodatocne dementovat z dovodu, ze nezodpovedaju skutocnosti. Ak moje ospravedlnenie koresponduje s obsahom uznesenia c. U/3, vyzyvam Radu SGF, aby uznesenim zobrala moje ospravedlnenie na vedomie, aby sa tym mohla tato zalezitost povazovat definitivne za doriesenu.

  Martin Zvalo, Bratislava 14. 4. 2006.
  List Martina Zvalu prezidentovi SGF panovi Janovi Novakovi zo 4. oktobra 2005:

  Vazeny pan prezident SGF
    Jedna zo zakladnych uloh SGF podla Stanov - clanok 2, ciele, ulohy a prava SGF, (ktorymi by ste sa mali riadit a dodrziavat ich) je reprezentovat gymnasticke sporty (mam na mysli vsetky odvetvia) na Slovensku a v zahranici a vytvarat ekonomicke podmienky pre cinnost clenov federacie.
    Preto si myslim, ze je neprijatelne z Vasej funkcie v SGF, ked oznamite ”o pat minut dvanast” (oznamili ste to v stredu na obed, vo stvrtok bol statny sviatok, v piatok vasa dovolenka a zaroven posledny termin poslania prihlasky), ze nemame financie pre ucast S. Piaseckeho na Svetovom pohari v Nemecku a pre par tisic korun (minuly rok SGF preinvestovala cca. 9,5 mil. Sk) neposlete prihlasku, cim ste bezpochyby narusili pripravu na novembrove Majstrovstva sveta, kde Vam ako prezidentovi SGF ”urcite zalezi ako obstojime”.
    Vas argument, ze sme prvy polrok zle hospodarili a minuli sme zbytocne financie na niektore preteky myslim neobstoji, pretoze taky pretekar, akym nepochybne S. Piasecky je, by sa mal zucastnovat na takychto pretekoch, co dokazuju jeho dosiahnute vysledky (mimochodom sme vynechali jeden Svet. pohar v USA pre nedostatok financii) a Vasou ulohou, kedze Vam nepochybne ”zalezi” na reprezentacii, je zabezpecit a nie zmarit ucast. Mimochodom menovany pretekar odovzdal na SGF z vyhier na Svetovych poharoch niekolko desiatok tisic Sk, ktore sa pri trochu dobrej vole mohli pouzit na vyriesenie vzniknutej situacie.
    Druhy Vas argument, ”preco cestoval na Svetovy pohar do Pariza aj rozhodca (dva tyzdne pred ME), ktory odcerpal z rozpoctu nemale mnozstvo financii, ktore nam teraz chybaju” nie je vhodny, pretoze Vy sam prezentujete nazor, ze diplomacia v gymnastickych sportoch je velmi dolezita. Alebo ste zmenili nazor a myslite si, ze aj Vase zahranicne cesty na zasadnutia UEG a FIG (stoja SGF cca. 200 tisic Sk rocne) su len zbytocnym odcerpavanim financnych prostriedkov a vobec nepomozu slovenskej gymnastike?
    Je len velmi zaujimave, ze pre Vseobecnu gymnastiku, ktoru ma na starosti Generalna sekretarka SGF pani Siskova sa Vam podarilo zohnat na Ministerstve mimoriadnu dotaciu 330 tisic Sk (v roku 2004 to bola podobna ciastka), tym zabezpecit klubu Gym Dandy BA (predseda klubu je pani Siskova) a GK Slavia Trnava (predsedom ste Vy) ucast na Nemeckom gymnastickom festivale. Zrejme by sa teda mali upravit Stanovy SGF, ktore som uvodom citoval a doplnit ich ”rozvijat a reprezentovat niektore gymnasticke sporty na Slovensku a v zahranici a vytvarat ekonomicke podmienky pre cinnost niektorych clenov federacie”.
    Zaverom by som Vas rad upozornil, ze by som bol velmi nerad, keby ste problem medzi Vasou a mojou osobou vnasali medzi reprezentaciu a tym marili viac ako 15-rocnu pripravu nasich gymnastov na svetove podujatia.

  S pozdravom
  Martin Zvalo
  osobny trener reprezentantov SR
  Stanovisko prezidenta SGF pana Jana Novaka z 2. novembra 2005:

    Co sa tyka Stuttgardu: zaciatkom roku predlozil Zvalo plan ucasti v sutaziach pre Piaseckeho a spol. Ja som k tomu spracoval rozpocet vo vyske 878 000,- Sk. Bolo to v case, ked uz bol schvaleny rozpocet vo vyske 779 000,- Sk. Upozornil som ho, ze rozpocet musi zredukovat o cca 100 000,- Sk., k comu do dnesneho dna nedoslo. Piasecky sa zucastnil SP v Cottbuse, v Brazilii, v Ghente, Parizi, na ME v Debrecene, SU v Izmire a samozrejme pocestuje na MS do Melbourne. Piaseckemu SGF mesacne prispieva na stravu, ubytovanie, cestovne a vitaminy vo vyske cca 4500,- Sk. Dovolujem si tvrdit, ze pre svoju cinnost este slovensky gymnasta (gymnastka) nemal vytvorene zostrany SGF take podmienky. Kedze ucastou na uvedenych sutaziach a dalsie zabezpecenie minul financne prostriedky pre rok 2005, s predstihom niekolkych mesiacov som upozornoval, ze do Stuttgardu nebude moct vycestovat z prostriedkov SGF.
  List Martina Zvala prezidentovi SGF p. Janovi Novakovi zo 7. novembra 2005:

  Vazeny pan prezident SGF,
    Som velmi rad, ze po cca 12 rokov ”prezidentovania” na Slovenskej gymnastickej federacii ste konecne odpovedali a zaujali stanovisko k problemu. (zo Slavie UK sme totiz mnohokrat zasielali listy s dotazmi, avsak odpovede sme sa zial do dnesneho dna nedockali).
    Myslim si, ze ste nie celkom pochopili obsah listu, pretoze sa v nom nejednalo len o financovanie Svetovych poharov a o 4.500,- Sk mesacne, ktore SGF prispieva nasmu najuspesnejsiemu reprezentantovi Samuelovi Piaseckemu. Mimochodom nezda sa Vam, pan Prezident, ze uvedena ciastka je len ako omrvinka pri zivotnych nakladoch v Bratislave, ktore musi Kosican Piasecky znasat, cerstvo zenaty a v januari cakajuci prirastok do rodiny?
    Jednalo sa tam o omnoho hlbsi problem, a to ako sa po cele roky staviate k okoliu, najma muzskej sportovej gymnastike, ako sa ”snazite” ziskavat financne prostriedky, aby sa mohli nasi reprezentanti, dospeli ludia venovat sportovej gymnastike, co znamena trenovat denne minimalne 6 hodin.
    Niet sa preto co divit, ze sportova gymnastika na Slovensku je na kolenach, ked vytvarame taketo ”skvele” podmienky pre jej uspesnych sportovcov.

  S pozdravom
  Martin Zvalo
  osobny trener reprezentantov SR
  Email Ingrid Frncovej z 20. novembra 2005:

    Vcera sme sa ako klub zucastnili majstrovstiev Slovenska zenskej zlozky v B skupine. Vela veci bolo povedanych v trenerskych kruhoch na adresu SGF a jej riadenie. Bolo nam odporucene si precitat clanok publikovany na stranke, ktoru spavujes. Jednalo sa o clanok medzi panom Zvalom a panom Novakom.
    V suvislosti s tym, by sme sa chceli opytat, ci by bolo mozne zriadit pod tymito clankami diskusiu, v ktorej by mali ludia moznost vyjadrit svoj nazor verejne ci anonymne. Zial, mozeme konstatovat, ze uroven v Slovenskej gymnastike je velmi zalostna. V takejto diskusii by sa ludia, ktorym je cela Slovenska gymnastika blizka a zalezi im na nej, mali moznost prediskutovat aktualne temy.

  Spat na hlavnu stranku    Na zaciatok stranky    webmaster