SK Senkvice
 • Sportova gymnastika muzi
 • Klub
  Telocvicna
  Domovina 55, 900 81 Senkvice
   
  Klub
  Telocvicna
  +421 (0)4 524-843
   
  @  
   

 • Ste funkcionarmi tohto klubu?
 • Chcete upresnit alebo doplnit informacie?

  Poslite podklady a fotografie emailom webmastrovi


 •  Slovenska gymnastika  
  Copyright © 2004-2011 gymnastics.sk Vsetky prava vyhradene