VSK FTVS UK Lafranconi
 • Sportova gymnastika muzov
 • Sportova gymnastika zien
 • Sportivy aerobik
 • Vseobecna gymnastika
 • Skoky na trmapoline
 • Klub
  Telocvicna
  Nabr. Arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
  Nabr. Arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
  Klub
  Telocvicna
  +421 (0)2 5441-2406
  @  
   

 • Ste funkcionarmi tohto klubu?
 • Chcete upresnit alebo doplnit informacie?

  Poslite podklady a fotografie emailom webmastrovi


 •  Slovenska gymnastika  
  Copyright © 2004-2011 gymnastics.sk Vsetky prava vyhradene