Katedra gymnastiky FTVŠ UK Bratislava

18. decembra 2008


.., Emilia FIALOVÁ, Heda ŠIMONEKOVÁ, Milada NEDAVŠKOVÁ
Doc. Mgr Erika ZEMKOVÁ PhD, Emilia FIALOVÁ, Heda ŠIMONEKOVÁ, PhDr. Milada NEDAVŠKOVÁ

Eugen Keszocze, PhDr. Gabriel VARGA PhD, Miroslav DURECH
PhDr. Eugen KESZÖCZE, PhDr. Gabriel VARGA PhD, Doc. PhDr. Miroslav DURECH CSc.

Doc. PhDr. Bohus Hatiar, CSc
Doc. PhDr. Bohus Hatiar, CSc

Doc. PhDr. Bohus Hatiar, CSc
Doc. PhDr. Bohus Hatiar, CSc

PaedDr. Henrich Pelikán
PaedDr. Henrich Pelikán

PaedDr. Henrich Pelikán
PaedDr. Henrich Pelikán

Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.
Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.

PhDr. Gabriel VARGA, PhD
PhDr. Gabriel VARGA, PhD

PhDr. Gabriel VARGA PhD, Miroslav DURECH
PhDr. Gabriel VARGA PhD, Doc. PhDr. Miroslav DURECH CSc.

Emilia FIALOVÁ
Emilia FIALOVÁ

Heda ŠIMONEKOVÁ
Heda ŠIMONEKOVÁ

Heda ŠIMONEKOVÁ
Heda ŠIMONEKOVÁ

Doc. PaedDr. Olga KYSELOVICOVÁ, PhD., Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD. 			 Mgr. Gabriela MLSNOVÁ, Mgr. Kristína HIŽNAYOVÁ, PhD. Mgr. Janka KALCOKOVÁ
Doc. PaedDr. Olga KYSELOVICOVÁ, PhD., Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD. Mgr. Gabriela MLSNOVÁ, Mgr. Kristína HIŽNAYOVÁ, PhD. Mgr. Janka KALCOKOVÁ

Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD.
Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD.Katedra gymnastiky FTVS UK Bratislava 2008
Rodina pana Rudolfa FÁBRYHO

Katedra gymnastiky FTVS UK Bratislava 2008
Mgr. Gabriela MLSNOVÁ

Katedra gymnastiky FTVS UK Bratislava 2008
Mgr. Miloš ŠTEFANOVSKÝ, PhD., Mgr. Luboš RUPCÍK

Katedra gymnastiky FTVS UK Bratislava 2008
Mgr. Matej CHREN, PhD., Mgr. Adriana TONKOVICOVÁ, PhD.

Doc. PhDr. Bohus Hatiar, CSc., PaedDr Stanislav MIKULÁŠ PhD
Doc. PhDr. Bohus Hatiar, CSc., PaedDr Stanislav MIKULÁŠ PhD

Katedra gymnastiky FTVS UK Bratislava 2008
PaedDr. Henrich Pelikán, Doc. PaedDr. Olga KYSELOVICOVÁ, PhD.

PaedDr. Henrich Pelikán
PaedDr. Henrich Pelikán

Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD.
Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD.

Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.,
Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD., Elena SULOVSKÁ

Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.,
Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.,

Emilia FIALOVÁ
Emilia FIALOVÁ, pani FABRYOVA, Heda ŠIMONEKOVÁ, Milada NEDAVŠKOVÁ

Heda ŠIMONEKOVÁ, Milada NEDAVŠKOVÁ
Heda ŠIMONEKOVÁ, PhDr. Milada NEDAVŠKOVÁ


Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD. Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD.
Doc. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD., Mgr. Lubica BÖHMEROVÁ, PhD.

Emilia FIALOVÁ
Emilia FIALOVÁ

Eugen KESZÖCZE
PhDr. Eugen KESZÖCZE

Eugen KESZÖCZE
PhDr. Eugen KESZÖCZEGymnastics.sk       Webmaster       To top